İlk ışıklı trafik lambaları Londra'da kullanılmaya başlandı

İlk ışıklı trafik lambaları Londra'da kullanılmaya başlandı

İlk ışıklı trafik lambaları Londra'da kullanılmaya başlandı

TARİHTE BUGÜN / 8 ARALIK

 

1863 - Şili-Santiago’da, bulunan bir kilise, nedeni belirsiz bir yangın sonucu tamamen yandı: 2000'den fazla kişi öldü. Yangın sonrasında buraya bir anıt dikildi.

1868   İlk ışıklı trafik lambaları Londra'da kullanılmaya başlandı.

1923: İstanbul’da, Ağa Han’ın mektubu dolayısıyla gazetecileri yargılayacak olan İstiklal Mahkemesinin üyeleri belli oldu. Hindistan hanı Ağa Han ile Emir Ali, hilafetin kaldırılmamasını tavsiye ettikleri bir mektubu Türkiye Cumhuriyeti hükümetine göndermiş ve bazı gazeteler gizli tutulan bu mektubu yayınlamışlardı.

1941  Pearl Harbor Saldırısından bir gün sonra ABD Kongresi Japonya'ya savaş ilan etti ve II. Dünya Savaşı'na resmen girmiş oldu. Japonya, önceki gün Pearl Harbor körfezinde ani bir baskınla ABD’nin buradaki donanmasını imha etmişti.

1942  Vatan gazetesi, Hitler ve Mihver devletleri aleyhtarı yazılar nedeniyle kapatıldı. Türkiye II. Dünya Savaşı’na fiilen katılmamakla beraber Almanya ve Mihver devletleri yanlısı bir politika uygulayarak ekonomik ve lojistik destek sağlamıştı.

1962  Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi ülkeler arasında "Karşılıklı Sağlık Yardımı Anlaşması" imzalandı. Türkiye'nin de katıldığı anlaşmaya göre, kendi ülkesinde tedavisi mümkün olmayan hastaların bakımı, bu imkânlara sahip ülkelerde yapılacak.

1978  İslami Devrim için halkın kıyam etmesi sonucu, çatışmaların ve iç karışıklığın sürdüğü İran’dan binlerce kişi Türkiye’ye sığındı. İstanbul-Tahran hava köprüsü kuruldu. İran’da İmam Humeyni liderliğindeki halk, 54 yıl süren Pehlevi Hanedanı’nın zulüm dolu saltanatını yıkmak ve adaleti tesis etmek için harekete geçmiş ve neredeyse halkın tamamı sokaklara dökülmüştü.

1987   İsrail işgali altındaki topraklarda yaşayan Filistinliler, intifada hareketini başlattı. Arapçada "ayaklanma" anlamına gelen intifada, taşlarından başka hiçbir silahı olmayan Filistinli çocukların ve gençlerin dünyanın en teçhizatlı ordularından birine karşı verdiği mücadelenin adıdır. Üstelik bu mücadelede karşı taraf atılan taşlara kurşunlarla, roketlerle ve füzelerle cevap vermektedir. Hatta çoğu zaman kendisine taş atmayanlara bile silahlarını doğrultmaktan çekinmemekte, onlarca çocuğu acımasızca katledebilmektedir. Siyonist askerlerin sivil kıyafetlerle altı Filistin’li çocuğu otomatik silahlarla katletmesi sonucu gençlerin başlattığı taşlı ve sapanlı başkaldırı olan intifada, fiilen bitse de Filistin’in bağımsızlığına kadar devam edecek olan bir direniş olmaya devam ediyor. Arafat ve sonrasında Mahmut Abbas’ın Filistin halkına rağmen anlaşmalarla İntifada’yı sona erdirdiklerini ilan etmeleriyle beraber halkın çoğunluğu Filistin, bağımsızlığına kavuşana ve Siyonistler Filistin topraklarından atılana kadar İntifada hareketini devam ettirme yanlısıdır. İntifada hareketi, zamanla Filistin direnişinin dünya çapındaki sembolü olmuş ve tüm dünya halkları için örnek oluşturmuştur.

1991  Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ile Ukrayna ve Beyaz Rusya cumhuriyetlerinin devlet başkanları Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) kuruluşunu ilan ettiler. Komünizmin çöküşünün ardından dağılan Varşova Paktı’nın yerini doldurma çabası içinde olan Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu’nu kurararak eksilen nüfuzunu yeniden artırma düşüncesindeydi ve doğal müttefiklerini ABD’ye kaptırmak istemiyordu.

1992  Hükümet’in, Somali ve Bosna-Hersek'te 'Umut Operasyonu' adı altında görev yapacak olan BM emrindeki Güvenlik Kuvvetleri'ne asker verme önerisi TBMM'de kabul edildi. ABD, Somali’ye müdahale girişimine Bosna-Hersek’i de katarak bununla Türkiye gibi halkı Müslüman olan ülkelerin de Somali’de yapacağı zulümlere ortak etmek istiyordu.

2000  ''Şartla Salıverilme'' yasa tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, yasalaştı. Bundan sadece adi suç işleyenler istifade etti ve yaklaşık 40 bin tutuklu ve hükümlü serbest bırakıldı.

2003  Cumhurbaşkanı Sezer, YÖK Başkanlığı'na laikçi kanata yakınlığı ile bilinen Galatasaray Üniversitesi Rektörü Erdoğan Teziç'i atadı. Sezer, Üniversite’de başörtüsüne geçit vermeyecek adayları, özellikle seçtiği şeklinde medya ve STK’lar tarafından eleştirildi.