İngiltere, Kıbrıs'ı işgal etti

İngiltere, Kıbrıs'ı işgal etti

İngiltere, Kıbrıs'ı işgal etti

TARİHTE BUGÜN / 5 KASIM


1605 - Guy Fawkes İngiltere'de Westminster Sarayı'nı havaya uçurmaya kalkıştı. Fawkes ve arkadaşları idam edildi. Britanya için hayati bir tehlikenin atlatıldığı bu güne Guy Fawkes Gecesi, Barut Komplosu gibi isimler verilmiştir. Barut komplosu, bir grup yönetim karşıtı İngiliz Katolik tarafından, İngiltere Kralı I. James ve diğer aristokratları öldürmek için 5 Kasım 1605'te yapılan Parlemento Binası'nı havaya uçurma girişimidir. Robert Catesby, ve Guy Fawkes 'in öncülüğüyle planlanmıştır.
Barut komplosunun Karşı-Reform hareketi olduğunu ve baskıcı yönetime karşı anarşi hareketlerinin öncüsü olduğunu kabul eden gruplar vardır.
Eylem, 1603 tarihli İlk komplo ve Veda komplosunu takiben 1605 yılında, her sene ekim ya da kasım ayında tekrarlanan aristokrasi zirvesine denk getirilmiştir. 5 Kasım 1605 tarihli bu girişim yalnızca Kral I. James'e karşı düzenlenen bir suikast değil, tüm Kraliyet ailesini, Protestan devlet adamlarının büyük bölümünü etkisiz hale getirmeyi ve halkı ayaklandırmayı hedef alan bir eylemdir. Guy Fawkes Gecesi, İngiltere'de her 5 Kasım gecesi bahçelerde büyük ateşlerin oluşturulup üzerlerinde Guy Fawkes'un içine saman doldurulmuş temsilî kuklalarının yakıldığı, maytap ve havai fişeklerin patlatıldığı, Guy Fawkes maskeli çocukların sokaklarda dolaşıp "Guy için bir kuruş lütfen?" diyerek para topladıkları gün olarak kutlanır.

1638 - IV. Murat komutasındaki Osmanlı ordusu, Musul'a girdi. Uzun bir aradan sonra Doğu’ya sefer düzenleyen Osmanlı, IV. Murat komutasında Irak’ı Bağdat ile beraber alarak Ortadoğu’nun tamamına hakim olacaktı.

1840 - Afganistan, İngilizlere teslim oldu. Hindistan ve çevresini sömürgeleştirmiş ve bu bölgede yayılmacı bir politika izlemekteydi.  Afganistan, resmi adıyla Afganistan İslam Cumhuriyeti Asya'da denize sınırı olmayan bir ülkedir. Orta Asya'da bulunur ama etnik ve kültürel bağlarından dolayı bazı kaynaklar tarafından Orta Doğu'da kabul edilir. Doğu ve güneyde Pakistan, batıda İran, kuzeyde Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan, doğuda da ufak bir sınırla Çin ile çevrilidir.
Afganistan, özellike güney bölgelerde yaşayan Peştun çoğunlukla birlikte Tacik, Hazara ve Özbek kökenli halkları da barındırır. Ayrıca nüfusa oranları %5'i geçmeyen bir çok etnik kökenli halk da (örneğin Beluciler, Türkmenler, Nuristanlılar, Araplar vs.) bu ülkede yaşamaktadır.
Ticaretin merkez noktalarından birinde olan Afganistan, bu stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca İranlılar, Yunanlar, Araplar, Moğollar, İngilizler ve Sovyetler gibi çeşitli ulusların istilasına uğramıştır. En son 2001 de ABD tarafından işgal edilmiştir. Ayrıca eski zamanlarda bilinmese de şimdi çok zengin yeraltı kaynaklarına sahip olduğu ve ABD ve Rusya’nın bu nedenle Afganistan’ı işgal ettiği bilinmekte.
    
1854 –Osmanlı’ya yardım etmeye gelen İngiliz-Fransız Birleşik Donanması Kırım Savaşı’nda Rus donanmasını yenilgiye uğrattı. İngiliz ve Fransızlar Rusya’nın sıcak denizlere inmesini engellemek için Osmanlı’ya yardım etmekteydiler.

1895 - New York’ta George Selden, benzinle çalışan otomobil için ilk ABD patentini aldı.

1913 - İngiltere, Kıbrıs'ı işgal etti ve Fransa ile ortak hareket ederek Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etme kararı aldı.

1914 - Kıbrıs'ın yönetimi, Osmanlı İmparatorluğu'ndan İngiltere'ye geçti.

1914 I. Dünya Savaşı: İngiltere, Türkiye’ye savaş ilan etti.

1918 Kars İslam Şurası kuruldu. 9 Ekim 1918'de Ahıska Geçici Hükümeti, 3 Kasım'da Aras Türk Hükümeti, 5 Kasım'da Kars İslâm Şurası kurulmuştur. 15 Kasım'da Birinci Kars Kongresi düzenlenmiş ve sekiz kişilik Geçici Heyet seçilmiştir. 30 Kasım'da İkinci Kars Kongresi (Kars İslâm Şurası Büyük Kongresi) düzenlenmiş ve Millî Şura Hükümeti kurulmuştur. Aras ve Ahıska'daki hükümetlerini birer şubesi sayarak Millî Şura Hükümetine katılmıştir. Bundan sonra da Güneybatı Kafkas Geçici Hükûmeti (, 17-18 Ocak 1919 tarihleri arasında gerçekleştirilen Büyük Kars Kongresi'nin sonucunda kurulan ve 12 Nisan'da İngilizlerin Kars'ı işgal etmeleriyle son bulan geçici hükûmeti kurulmuştur. Elviye-i Selâse'(üç liva)nin tamamını kapsamakla birlikte Kars (hükümet merkezi), Batum, Ahıska, Ahılkelek, Artvin, Ardahan, Acara, Posof, Çıldır, Göle, Oltu, Karakurt, Sarıkamış, Karapınar, Kağızman, Kulp, Iğdır, Serdarabat, Aralık, Nuraşen, Nahcivan, Culfa ve Orduabat gibi yerleri kapsamaktaydı. "Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti" veya "Kars Cumhuriyeti"adlarıyla da bilinir.

1919 - Gaziantep, Fransızlar tarafından işgal edildi. Antep halkı işgal sırasında büyük bir direniş örneği sergileyerek hiç destek alınmadığı halde Fransızları şehirden kovmayı başardılar.

1925 - Benito Mussolini sol partilerin tümünü kapattı. Bu durum faşizmin tek yol olacağının ilanı ve bundan sonra diğer tüm fikirlerin yasaklı hale gelmesi anlamını taşıyordu.

1930 - İlk televizyon reklamı Londra'da gösterildi.

1942 - II. Dünya Savaşı günlerinde, Türkiye’de lokantalara ve birahanelere ekmek verilmesi yasaklandı. Türkiye II. Dünya savaşına girmediği halde savaş sırasında kıtlık düzeyinde fakirleşme yaşadı. Bunun sebebi, daha önce de ekmeği karne ile satan CHP tek parti yönetiminin vurdumduymazlığı idi.

1956 - Sovyet tankları Macaristan'daki ayaklanmayı bastırdı; komünist Macar lider Janos Kadar başkanlığında yeni bir hükümet kuruldu. János Kádár Macar siyasetçi; komünist rejime geçişte Macaristan’ın ilk başbakanı  ve Macaristan Sosyalist İşçi Partisi'nin birinci sekreteri. SSCB karşıtı Imre Nagy hükümetinden Sovyet yanlısı rejime geçişte önemli rol oynamıştır.

1957 - Vatan Partisi genel başkanı Dr. Hikmet Kıvılcımlı tutuklandı. Hikmet Kıvılcımlı, dini siyasete alet ederek komünizm propagandası yapmakla suçlanıyordu.

1972: İsmet İnönü, CHP'den ve Malatya Milletvekilliği'nden istifa etti. Genel Başkanlığı İnönü’den kapan Bülent Ecevit, "İnönü'ye esenlik ve uzun ömür dilerim" dedi.

1979 – İran İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Humeyni, ABD'yi en büyük şeytan ilan etti. ABD’nin şeytanlıktaki haklı şöhreti bu isimle tam olarak tescillenmiş ve Dünya mazlumlarının yıllardır şer odağı ABD için aradığı isim de bulunmuştu.
    
1984 - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ırkçılığa karşı genel grev yapıldı. Beyaz adam sömürgeleştirdiği coğrafyalarda ırkçılık vahşetinden vazgeçmiyor ve Dünya halkları, ırkçılığa karşı, giderek direnişini büyütüyodu. Özellikle siyah renginden dolayı acı ve ızdırabın en şiddetlisini tatmış olan Afrika halkları, ırkçı beyaz adamı başlarından def etmek için ağır bedeller ödemeye hazırlanıyordu.

1989: Anayasa Mahkemesi'nin 'Türbanla derse girilemeyeceğini hükme bağlayan kararı' üzerine Türkiye’nin çeşitli yerlerinde protesto gösterileri yapılmaya başlandı. Anayasa mahkemesi yetkisi olmadığı halde laikçi bir kafa yapısıyla eğitime müdahale etme cüretinde bulunmuş ve Anayasa’da olmayan kararlar alarak hüküm ihdas etmişti. Mahkemenin bu darbe niteliği taşıyan müdahalesi laikçi kesimler tarafından Anayasa’nın da üzerinde bir konuma yükseltilmiş ve İslama ve tesettüre düşmanlık günümüze kadar sürdürülmüştür.

1996: Pakistan Cumhurbaşkanı, Başbakan Benazir Butto’yu, kendisinin ve eşinin yolsuzluklara karıştıkları gerekçesiyle, görevden aldı.

1998: Danıştay, 10 aylık hapis cezası kesinleşen Recep Tayyip Erdoğan’ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan düşürdü. İslami kimlikli siyaseti demokratik şartlar altında mağlup edemeyen laikçi muhalefet, yargı ve ordu dahil her türlü yolu kullanarak kirli bir mücadele içine girmişti.

2006 - Irak'ın devrik diktatörü Saddam Hüseyin'e, Duceyl’de 148 şiinin öldürülmesi suçundan idam cezası verildi. Mahkeme başkanının okuduğu hükmü ayakta dinleyen Saddam, salondan çıkarak mahkemeyi protesto etti. 1959 yılında Saddam Hüseyin'in adı General Abdülkerim Kasım suikastinde geçmiştir. Bu tarihte Saddam ayağından vurulmuş ancak CIA, MOSSAD ve Mısır istihbaratının desteğiyle Tikrit’e kaçmayı başarmıştır. Ardından önce Suriye’ye daha sonra da Beyrut’a geçmiş; Beyrut’ta CIA tarafından eğitim görmüştür. Son olarak Mısır'a giden Hüseyin, burada sık sık Amerikan Büyükelçiliği'ni ziyaret etmiştir. Sürgünde olduğu dönemde Kahire Üniversitesi'nde hukuk bölümünde öğrenim görmüştür. 1964 yılında Irak’a dönen Hüseyin hapse atılmış ancak 1967 yılında hapisten çıkarak kısa sürede Baas partisinin başına geçmiştir. Irak'ın, laik Arap milliyetçiliğini, ekonomik modernizasyonu, ve Arap sosyalizmini benimseyen Baas Partisi'nin ileri gelen bir üyesi olarak, partisini iktidara getiren 1968'deki darbede önemli bir rol oynamıştır. ABD’nin desteği ile tam bir işbirlikçi olarak 1979’da iktidara gelen Saddam yine ABD’nin isteği ve onayı ile ilk iş olarak İran’a savaş açmıştır. Sekiz yıl süren savaşta her iki taraftan bir milyondan fazla kişi hayatını kaybetmiştir. İçerde de Kürdler ve Şiiler başta olmak üzere zorbaca bir yönetim sergileyen Saddam işi bitince ve kontrol dışı hareket etmeye başalayınca yine ABD tarafından Irak’ı işgal etmenin bahanesi olmuş, ve işgalciler tarafından tutuklanarak idam ettirilmiştir.

2006 - Eski başbakanlardan, eski DSP genel başkanı Bülent Ecevit, tedavi görmekte olduğu GATA'da (Ankara) hayatını kaybetti. Beş kez başbakanlık koltuğuna oturan Ecevit, sol sloganlarla ortaya çıkmış halk, emek, iş, aş, özgürlük ve adalet gibi kavramlarla bir dönem CHP oylarını sağlama almışsa da özellikle son başbakanlığı döneminde 28 Şubat darbesiyle tam bir işbirliğine girmesi, özgürlükler ve yenilikler karşısında tam bir savaş açması ve özellikle de meclise başörtüsüyle giren Merve Kavakçı’ya karşı hiçbir yasaklayıcı kural ve kanun olmadığı halde ‘burası devlete meydan okuma yeri değil, bu kadına haddini bildirin’ diyerek tavır alıp son zamanların en büyük hukuk dışı sürecini başlatması aslında onun statükocu kimliğini yansıtmaktaydı.