Kâbe'nin rükünları

Kâbe'nin rükünları

Kâbe'nin dört köşesi vardır ve bu köşelere rükün denir. Hacer-ülEsved'in bulunduğu doğuya karşı olan köşesine Rükn-i Hacer-ül-Esved,
Şam'a karşı olan köşesine Rükn-i Şâmî, Irak'a karşı olan köşesine Rükn-i
Irakî ve Yemen'e karşı olan köşesine Rükn-i Yemânî denir. Bu rükünlardan
en faziletlisi Rükn-i Hacer-ül-Esved'dir. Bu nedenle tavafa Rükn-i Hacer-ül
Esved'den başlanır ve tavaf orada tamamlanır.
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Hacer-ül-Esved cennettendir ve (indirildiği zaman) kardan daha
beyazdı. Onu ancak şirk ehlinin günahları kararttı. (Ahmed İbni Hanbel-Beyhakî)
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Hacer-ül-Esved, cennet yakutlarından bembeyaz bir yakuttu. Onu
 
ancak müşriklerin günah (kâr el) leri kararttı. O, kıyâmet günü Uhud
Dağı gibi mahşere getirilecek, dünyada kendisini istilâm edenler (el
süren ya da selâmlayanlar) ile öpenlere şâhitlik edecek. (İbn-i Huzeyme)
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Allah kıyâmet günü Hacer-ül-Esved'i mahşer yerine getirecek. (O
zaman) onun iki gözü olacak, onlarla bakacak ve bir dili olacak onunla
konuşacak ve kendisini hakkıyla istilâm eden (elini süren ya da karşıdan selâmlayanlar) için şâhitlik yapacak. (Tirmizî)
Mescid-i Haram
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Benim mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram hariç diğer mescidlerde kılınan namazdan bin kat daha faziletlidir. Mescid-i
Haram'da kılınan namaz da, diğer mescidlerde kılınan namazdan yüzbin kat daha faziletlidir. (Ahmed İbni Hanbel-İbni Mâce)
Kâbe'nin çevresindeki namaz kılınan ve tavaf yapılan yere Mescid-i
Haram denir. İster farz ve ister nafile olsun Mescid-i Haram'da kılınan bir
namaz, diğer mescidlerde kılınan namazdan yüzbin kat daha faziletlidir.
Hz. Ömer'den önce Kâbe'nin etrafında açık bir alan ve alanın etrafında da karmaşık bir şekilde evler vardı. Allah'ın (c.c.) vaadettiği fetihler Hz.
Ömer'in halifeliği zamanında hızla gerçekleşince ve müslümanların sayısı
çığ gibi artınca, Kâbe'nin etrafındaki alan hacılara dar gelmeye başladı.
Bunun üzerine Hz. Ömer Kâbe'nin yakınındaki evleri istimlâk edip yıktırdı,
etrafını yaklaşık bir metre yüksekliğinde duvarla çevirdi ve Mescid-i Haram
karmaşık yapılardan kurtuldu.