KADİR GECESİ'nin Müslümanlar açısından önemi

Bin aydan daha hayırlı olan, yani bir ömre bedel olan ve bütün duaların kabul olacağı bu gece, Allah-u Teâlâ'nın İslam ümmetine bahşettiği bir hediyesidir.

KADİR GECESİ'nin Müslümanlar açısından önemi

KADİR GECESİ

Yüce Allah buyuruyor:
Gerçek biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesini
(n değerini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi, (içinde Kadir gecesi
olmayan) bin aydan daha hayırlıdır. Onda (Kadir gecesinde) melekler
ve Ruh (Cebrâil), Rablerinin izniyle her iş için peş peşe iner. O gece
tanyeri ağarıncaya kadar selâmet (esenlik) tir. (Kadir Sûresi)
Peygamberimiz (s.av.) buyuruyor:
Kim faziletine inanarak ve karşılığını sadece Allah’tan bekleyerek
Kadir gecesini ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır. (Buhârî - Müslim -
Tirmizî - İbni Mâce - Ebû Dâvûd - Nesâî)
Cân-ı gönülden îman ve ihlâsla yapılmayan göstermelik ibâdetler Allah katında geçersiz olduğundan, Peygamberimiz: “Kim faziletine inanarak
ve karşılığını sadece Allah’tan bekleyerek” diye uyarıyor ve Kadir gecesini
ibâdetle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağını bildiriyor.
Kadir gecesinin özellikleri!
Bin aydan hayırlıdır: Bir tek Kadir gecesini ibâdetle geçirmek, içinde
Kadir gecesi olmayan bin aydan hayırlı yani bir ömre bedeldir. Bin ay, tam
83 yıl 4 ay eder. Günümüzde 83 yıl yaşayan insanlar azdır. Gerçi bir kimse
83 yıl ve daha fazla yaşasa bile ömrünün tamamını ibâdetle geçiremeyeceğine göre, Kadir gecesini gözetmek ve ibâdetle geçirmek bizim için
daha avantajlıdır.
Kur’an Kadir gecesinde indirildi: İnsanları şirk ve küfür bataklıklarından kurtarıp aydınlığa kavuşturacak olan Kur’an, Kadir gecesinde indirilmeye başlandı.
Melekler Kadir gecesinde yeryüzüne inerler: Bizler gökyüzündeki
varlıkları görmek istediğimiz gibi, onlar da bizi görmek isterler. İşte yılda
bir defa Kadir gecesinde başta Ruh (Cebrâil) olmak üzere gökyüzündeki
melekler Allah’ın izniyle görevli olarak gruplar halinde yeryüzüne iner, müslümanların ibâdetini izler ve selâm verirler.
Kadir gecesi selâmettir: Akşam güneşin batışı ile Kadir gecesine ait
özellikler, faziletler başlar ve tanyeri ağarıncaya (imsak vaktine) kadar devam eder. Kadir gecesi yazın en sıcak ya da kışın en soğuk mevsimlerinde
de olsa, hava ılıman ve sakin olur. Ayrıca aşırı yağış, fırtına, sel, deprem ve
savaş gibi felâketler ve insanlarda gerilim olmaz.


Kadir gecesi belirli bir gece midir?
 

Müslümanların Kadir gecesini yakalama amacı ile Ramazan gecelerinin çoğunu ibâdetle geçirmeleri ve günahlardan kaçınmaları için Kadir
gecesi gizli olmakla birlikte, Peygamberimiz (s.a.v.) bazı işaretler vermiştir.
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Kadir gecesini Ramazanın son on gününde arayın! (Buhârî - Müslim - Tirmizî)
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Kadir gecesini Ramazanın son on günündeki tek gecelerde arayın!
(Buhârî)
 

Neden tek gecelerde?

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Kuşkusuz Allah tektir, teki sever. (Ebû Dâvûd - Tirmizî - Taberânî)
Sayıların içinde tekler ve teklerin içinde de üç ve yedi sayıları Allah
katında daha sevimlidir. Bu nedenle Yüce Allah gökleri, yeri yedi kat olarak
yaratmış, Kâbe’yi yedi defa tavaf etmeyi ve Safa ile Merve arasında da yedi
defa sa’y etmeyi emretmiştir. Evliyalar içinde de üçler (kutuplar) ve yediler
(ebdallar) Allah katında daha üstün oldukları gibi rükû ve secdelerde en az
üç, ancak yedişer defa “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” ve “ Sübhâne Rabbiye’la’lâ” demek daha sevaptır.
Peygamberimizin hadis-i şerîfleri, sahabelerin görüşleri ve evliyaların
keşifleri Ramazanın son on günündeki yedi yani Ramazan ayının yirmi
yedinci gecesi üzerinde yoğunlaştığından, Ramazan ayının yirmi yedinci
gecesi Kadir gecesi olarak kabul edilmiş ve bin küsur yıldan beri müslümanlar bu geceyi ibâdetle geçirmeye özen göstermiştir.
Âişe radıyallahü anha diyor ki:
“Ey Allah’ın Resûlü! Ben Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilirsem,
ne yapayım?” diye sordum.
Peygamberimiz (s.a.v.): “Allahümme inneke afüvvün tuhibb’ül-afve,
fa’fü annî” (Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de
affet) de buyurdu. (Tirmizî)