Kars, Emin Paşa'nın teslim kararı alması üzerine, Rus işgaline uğradı.

Kars, Emin Paşa'nın teslim kararı alması üzerine, Rus işgaline uğradı.

Kars, Emin Paşa'nın teslim kararı alması üzerine, Rus işgaline uğradı.

TARİHTE BUGÜN 7 TEMMUZ


1828: Kars, Emin Paşa'nın teslim kararı alması üzerine, Rus işgaline uğradı. Osmanlı’yı ‘hasta adam’ diye niteleyen Rusya hem doğudan hem batıdan saldırılarını sıklaştırmış ve daha önce Osmanlı’ya kaptırdığı birçok yeri geri almakla beraber yeni yerleri de topraklarına katarak sıcak denizlere açılma hedefine doğru ilerliyordu.


1923: İtalya'da, Benito Mussolini muhalefet partilerini feshederek faşist diktatörlüğünü pekiştiriyordu.


1925: Aslen Ankaralı olan ve 22 yaşında darağacına gönderilen İbrahim Edhem Hoca şehid edildi. Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan İstiklal Mahkemelerinde binlerce âlim yargılandı. Şapka takmadıkları, kılık kıyafet kanununa uymadıkları, medreselerde ders verdikleri ve Şeyh Said kıyamına destek verdikleri için birçoğu mazlumane bir şekilde idam edildi. İdam edilen âlimlerden biri de aslen Ankaralı olan ve 22 yaşında darağacına gönderilen İbrahim Edhem Hocaydı. Her âlim gibi İbrahim Edhem Hoca da İslam’ı anlattığı, halkı günahlara karşı uyardığı için yeni düzeni rahatsız etti ve en sonunda idam edildi. Günün koşullarında kadınların giyim ve tesettürlerinin uygun olmadığını gören İbrahim Edhem Hoca, İstanbul Beyazıt Camii’nde tesettür üzerine bir vaaz verir. Örtünmenin önemini ayet ve hadislerle anlatan İbrahim Edhem Hoca, cemaate şöyle seslenir: “Tesettür şer’idir. Hiç bir güç onu değiştiremez. Tesettüre riayet etmeyen kadınlar günahkâr olur. Bundan dolayı kadınlar örtülerine dikkat etmelidirler.” Şeyh Said kıyamından yaklaşık 1 yıl önce İstiklal Mahkemesi, bu vaazlarından dolayı ona bir yıl hapis cezası verir. Ancak 1,5 ay hapis yattıktan sonra af kanunuyla serbest kalır. Çıkan aftan sonra serbest kalan genç âlimin peşini İstiklal Mahkemesi bırakmaz. Bu kez Şark İstiklal Mahkemesi, İbrahim Edhem Hoca hakkında Şeyh Said kıyamının amili ve faili olmak suçlamasıyla dava açar. Davanın ilk mahkemesi İstanbul, Fındıklı’daki Meclis-i Mebusan binasında yapılır, Temmuz 1925’te yapılan ikinci mahkemesi ise Urfa Lisesi’nde gerçekleşir. 6 Temmuz 1925’te mahkeme İbrahim Edhem’in, Şeyh Said kıyamının amil ve faillerinden olduğu gerekçesiyle idamına ittifakla karar verir. 7 Temmuz 1925 günü Urfa sıcaktan kavrulurken henüz 22 yaşındaki İbrahim Edhem Hoca darağacına gönderilip şehid edilir. Hicri tarih 1347 Muharrem ayını göstermektedir. 


1927: Yeni kurulan ve katı laiklik hedefine doğru ilerleyen Cumhuriyet’i muhalif görüşlere karşı korumak ve rejimi oturtmaya yardımcı olmak hedefiyle kurulan İstiklal Mahkemeleri kaldırıldı. İstiklal Mahkemeleri mahkemeden çok devrim komitesi görüntüsü vermiş ve karşıt görüşleri hiçbir kural ve kanuna bağlı olmaksızın ortadan kaldırmıştır. Birçoğu yargısız infaz görüntüsünde olan kararlarıyla aralarında Alim, Şeyh ve Halk Önderlerinin de bulunduğu birçok insanı idam ettirmiştir.


1929: Mussolini, Papa ile anlaşınca bağımsız Vatikan kuruldu. Hıristiyan milliyetçiliğini savunan kilise, her zaman ırkçı yaklaşımlara yakın durmuş ve bu kesimler tarafından destek görmüştür. 
1934: İçişleri Bakanı Şükrü Kayabir süre önce halkın tepkisiyle karşılaşıp tehcire zorlanan Trakya Yahudilerinin durumunu incelemek üzere Trakya'ya gitti.


1937: İngiltere hükümeti Filistin'in üçte ikisini Araplara, üçte birini Yahudilere bırakmayı öneren Peel Raporunu yayımladı. Bu plan ortaya çıktığı dönemde büyük bir tepki ile karşılanmış olmasına rağmen İngiliz oyununun bununla sınırlı olmadığını ve gerçek hedefin Filistin’in tamamını Siyonistlere vermek olduğunu bütün  dünya sonradan anlayacak ama iş işten geçmiş olacaktı. Şu anda başta İngilizler olmak üzere batının hile ve yardımlarıyla Mukaddes Filistin topraklarının Kudüs’ün tamamı da dahil olmak üzere %80’i Siyonist Yahudi terör devletinin elindedir.


1939: Hatay İli kuruluş kanunu kabul edildi. Kurtuluş savaşından sonra bir süre Fransa’nın hakimiyetinde kaldıktan sonra bağımsız bir Cumhuriyet olan Hatay, bu tarihten itibaren Türkiye’nin bir ili olarak nihai statüsüne kavuşmuş oldu.


1960: 27 Mayıs darbesinden sonra kurulan Milli Birlik Komitesi, eski cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vatana ihanet iddiasıyla Yüce Divan'a sevkine karar verdi.

1969: Başbakan Süleyman Demirel, hükümetin dış borç almasını eleştirenlere, "Borç almayalım da ne yapalım? Millet başka yere mi hicret etsin" dedi.


1978: Büyük Okyanus'taki Solomon Adaları, Birleşik Krallıktan bağımsızlığını ilan etti.


1980: İran'da şeriat esaslarına göre devlet sistemi ilan edilip resmen başladı. Gerçekleştirilen İslam İnkılabı’nın pekiştirilmesi adına atılan bu dev adım aynı zamanda sömürgeci Batı’nın da İran’dan kovuluşu anlamına geliyordu ve Batı bunu bir türlü hazmetmeyecekti.

1992: Eski Ülkü Ocakları Derneği Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 5 Milletvekili ile birlikte MÇP'den istifa etti. Daha sonra ılımlı bir milliyetçilik çizgisinin benimsendiği Büyük Birlik Partisi’ni kurdu.


1994: Kuzey ve Güney Yemen arasında savaş, kuzeylilerin galibiyetiyle sonuçlandı.


2005: Londra’da 3 metroya ve 1 otobüse intihar saldırısı düzenlendi. El Kaide'nin üstlendiği ve intihar komandolarının dışında 52 kişinin öldüğü saldırılardan sonra, 21 Temmuz'da ikinci dalga saldırılar meydana geldi. Bu saldırılarda can kaybı olmadı. Saldırıların ardında büyük panik ve korku yaşayan polis, saldırı düzenlemeye hazırlandığı sanılan Brezilyalı Jean Charles de Menezes'i haksız yere öldürdü. 28 Temmuz'da Londra Emniyet Müdürü Ian Blair hakkında soruşturma açıldı. 


2007: Dünyanın yeni 7 harikası Portekizin başkenti Lizbon’da belirlendi. Buna göre  Ürdün’de Petra Orman Kenti, Çin Seddi, Brezilyada Kurtarıcı İsa Heykeli, Peru’da Machu Picchu Antik Kenti, Meksika’da Chichen Itza Piramidi, Roma’da Kolezyum ve Hindistanda Tac Mahal dünyanın yeni 7 harikası olarak seçildi. Bu seçim birçok tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu girişim yeni 7 harika seçmenin gerekçesinin  ve bu konuda kriterlerin ne olduğu ortaya konulmadığından eleştiri aldı.