Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır.

Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır.

Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır.

GÜNÜN AYETİ
 “Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın! Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır.”  (Münafikûn Suresi 9. Ayet)

GÜNÜN HADİSİ
“Bir koyun ağılına salıverilen iki yırtıcı kurt, şeref, mal ve mertebenin Müslüman kişinin dininde yaptığı tahribattan daha fazla tahribat yapamaz.”   (Tirmizi, Nesaî)

GÜNÜN DUASI
BU DAHİ HAZRET-İ HÂLİD EFENDİMİZİN DUALARINDANDIR


El-Hamd’ü li-llâhillezi bi ni’metihi tetümmüs sâlihâtü ve tenzil-ül berekâtü Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin Allâhümme Tayyib erzâkanâ ve hassin ahlâkanâ ve bârik lenâ fimâ razektenâ v-erzuknâ hayren minhü Allâhümme zid ve bârik.

Manası: “Hamdolsun Allah’a ki, nimeti sayesinde iyilikler tamam olur, bereketler iner. Allah’ım! Muhammed (S.A.S) ve ehl-i beytine rahmet et. Allah’ım rızıklarımızı temiz yap,  Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş ahlâkımızı güzelleştir. Verdiğin rızıkları bereketlendir. Bize daha hayırlı rızıklar ihsan et. Allah’ım! Artır ve bereketlendir” demektir.

GÜNÜN SÖZÜ
 “Allah'a yemin olsun! Parayı azîz eden bir kimseyi muhakkak Allah zelîl eder!” (Hasan Basri)