KORAL MANASI NEDİR?

KORAL MANASI NEDİR?

KORAL: (Fran.) Er. 1. Batı musikisinde dini şarkı. 2. Sınır muhafızı.