Mekke'nin kutsal yerleri: Kâbe

Mekke'nin kutsal yerleri: Kâbe

Yüce Allah buyuruyor:
Kuşkusuz âlemlere bereket ve hidâyet olmak üzere insanlar için
kurulan ilk ev (ma'bed), Mekke'de (Kâbe) dir. (Âl-i İmrân, 96)
Yeryüzündeki ilk ma'bed (ibâdet edilen yer), Mekke'deki Kâbe'dir. Hz.
Âdem'den önce de Kâbe'nin bulunduğu yerde inciden bir yapı vardı ve yeryüzündeki melekler onu tavaf ediyordu. Ancak meleklerin tavaf ettiği yapı
(Kâbe) Nuh Tûfanında gökyüzüne kaldırıldı ve Kâbe'nin olduğu yer Hz.
İbrahim'in zamanına kadar boş ve ıssız kaldı.
Allah (c.c.) Hz. İbrahim'e Kâbe'yi yapmasını emredince, hemen Mekke'ye
geldi ve oğlu Hz. İsmail'e kendisine yardımcı olmasını söyledi.
Yüce Allah buyuruyor:
İbrahim, İsmail ile birlikte Beyt'in (Kâbe'nin) temellerini yükseltirken dediler ki: “Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul et. Kuşkusuz sen her
şeyi işiten, her şeyi bilensin”. (Bakara, 127)
Hz. İsmail yedi tepeden taş taşıyıp ve çamur karıp babasına yardım
ediyor, Hz. İbrahim de Kâbe'nin temellerini ve duvarlarını örüyordu. Bu kutsal görevi yaparken Hz. İbrahim ile Hz. İsmail dediler ki: “Ey Rabbimiz!
Bizden bunu kabul et. Kuşkusuz sen her şeyi işiten, her şeyi bilensin”.
Kâbe'nin inşaatı tamamlanınca, Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail (iki peygamber) ilk tavafı yaptılar ve Nuh Tûfanından beri garip olan Mekke şehri
de yeniden kutsal bir yapıya kavuştu. Hz. İbrahim ile Hz. İsmail'in başlattığı
tavaf, İslâm öncesi câhiliye döneminde yanlış bir şekilde de olsa devam etti.
Hicretin 9. yılında Yüce Allah “Oraya (Kâbe'ye gitmeye) bir yol bulana (gücü yetene) Beyt-i (Kâbe'yi) haccetmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır” (Âl-i İmrân 97) buyurunca, dünyanın neresinde olursa olsun,
oraya gitmeye gücü yeten bütün müslümanlara Kâbe'yi tavaf etmeleri ve
haccın diğer şartlarını yerine getirmeleri farz oldu.
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Bu Beyt-i (Kâbe'yi) çok tavaf edin. Çünkü o iki defa yıkıldı, üçüncüsünde (yeryüzünden) kaldırılacak. (Hâkim-Bezzar-İbni Hibban)
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Habeşlilerden ince bacaklı biri (kumandan), Kâbe'yi harap edecek.
(Buhârî-Müslim)
Ebrehe'nin ordusu Kâbe'yi yıkmak için Yemen'den geldiği zaman, son peygamber henüz ana karnında idi ve tebliğ görevine daha başlamamıştı. Kâbe,
son peygamberin ve ümmetinin kıblesi olacağı ve hac ibadeti onlara farz olacağı için Yüce Allah Kâbe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin ordusunu helâk etti.
İsrâiloğulları ilâhî emirleri uygulamayınca ve peygamberlerinin yolundan
sapınca, Bâbil ve Roma orduları Mescid-i Aksâ'yı yakıp yıktıkları gibi müslümanlar da ilâhî emirleri uygulamayınca ve Peygamberimiz (s.a.v.) in yolundan ayrılınca, Habeş ordusu Kâbe'yi yıkacak ve ardından kıyâmet kopacak