Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla beraber olanlar, kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler

Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla beraber olanlar, kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler

Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla beraber olanlar, kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler

GÜNÜN AYETİ
“Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla beraber olanlar, kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu, onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfat vâdetmiştir.” (Fetih Suresi, 29)

BİR HADİS-İ ŞERİF

 “Üç özellik vardır; bunlar kimde bulunursa o, imanın tadını tadar:

*Allah ve Resulünü, herkesten fazla sevmek.

*Sevdiğini Allah için sevmek.

*Allah kendisini küfür bataklığından kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi, ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek." (Buhârî, Îmân 9, 14, İkrah 1, Edeb 42; Müslim, Îmân 67. Ayrıca bk. Tirmizî, Îmân 10)

GÜNÜN DUASA
“Ömrüm boyunca oruç tutsam, hiç uyumadan geceleri ibadetle geçirsem, malımı parça parça Allah yolunda infak etsem, fakat gönlümde Allah’a itaat edenlere karşı bir sevgi, isyan edenlere karşı bir nefret duymasam, bütün bu yaptıklarımdan bir fayda göremem.” (Abdullah bin Ömer)