Mustafa Kemal harf devrimini ilan etti

Mustafa Kemal harf devrimini ilan etti

Mustafa Kemal harf devrimini ilan etti

TARİHTE BUGÜN 1 KASIM

1755 -Portekizin başkenti olan Lizbonda tarihinin en şiddetli depremlerinden biri meydana geldi. Tsunamiye yol açan depremde şehrin üçte ikisi yıkıldı, 90 binden fazla kişinin öldüğü kaydedildi.

1896 - National Geographic dergisi, ilk defa bir kadının çıplak göründüğü bir fotoğraf yayımladı. Hıristiyan Batı, yüzyıllardır zulmeden kilise ve krallığı başından savdıktan sonra özgürlükler adına içine düştüğü ahlaksızlığı açığa vurmaya başlıyordu.

1922 - Son Osmanlı padişahı VI. Mehmet Vahdettin ülkenin ve milletin selameti için tahttan feragat ettiğini açıkladı. Fakat batı yanlısı laik bir cumhuriyet kurma hedefinde olan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bununla öfkesi dinmeyecek, Türkleri ve İslam dünyasını 600 yıllık ihtişamlı bir zirveye çıkaran Osmanlı hanedanının bütün fertlerini sürgüne gönderecekti. 623 yıl süren Osmanlı İmparatorluğu dönemi Meclise aldırılan bir kararla hazin bir şekilde sona ermiş oluyordu.

1925 - İran'da Rıza Han Pehlevi, Kaçar Hanedanı’na son verdi. İran şahlığı Pehlevi hanedanına geçti.

1928: Mustafa Kemal harf devrimini ilan etti. Kur’an alfabesi olan arapça kaldırılıp yerine hıristiyan batının kullandığı latin harfleri kabul edildi. Türk Harflerinin kabul ve tatbiki hakkındaki kanun (1353 sy.) kabul edilerek yüzyıllardır kullanılan Kur’an alfabesi kaldırılıp öğretimi yasaklandı.

1934 - Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, "Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikîde değişikliği kavrayabilmesidir. Bugün dinletilmeye yeltenilen musikî yüz ağartacak değerden çok uzaktır" dedi. Cumhuriyetin ortaya koyduğu çağdaşlaşma ve batılılaşma projesine göre halkın tarihi kültüründen, geleneğinden ve kökeninden gelen müzik zevki dahi değiştirilmeli ve batı kültür anlayışına ve zevkine ters düşecek bir tınlama dahi kalmamalıydı. Tarihi köken ve değerler müzik yoluyla bile olsa hatırlanmamalı ve geçmişe dair ne varsa devrilerek değiştirilmeliydi.

1939 - Suni döllenme yoluyla dünyaya gelen ilk tavşan basına tanıtıldı. Gen teknolojisi açısından önemli bir adım atılırken genler üzerinde oynama yaparak canlı neslini bozguna uğratma devri de başlamış oluyordu.

1951 - Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi kuruldu ve bağımsızlık mücadelesi başladı. Cezayir Ulusal Özgürlük Cephesi, Fransa'ya karşı gerilla savaşı başlattı.

1954- Cezayir bağımsızlığını ilan etti. Böylece sekiz yıl sürecek ve beşyüzbin Cezayir’li müslümanın hayatını kaybedeceği bağımsızlık savaşı başlamış oluyordu. 130 yıl boyunca Cezayir’i işgal altında tutan Fransa, bu sekiz yıl zarfında tüm dünyanın gözü önünde modern zamanın en büyük vahşetine imza attı. Bağımzıslık isteğine beşyüz bin asker yığınağı ile karşılık veren Fransa yer yer soykırım ölçeğinde cinayetler işledi.

1956  Batı Şeria’ya bağlı Samu köyüne saldıran işgalci siyonistler, köyü yerle bir ederken, yapılan katliamda 18 Filistinli şehid oldu, onlarcası yaralandı.

1956 - Macaristan Varşova Paktı'ndan çekildiğini açıkladı. Başbakan Imre Nagy Macaristan'ın tarafsız bir devlet olarak tanınmasını istedi.

1959 - Kongo'da ırkçı beyazların sömürüsüne karşı ayaklanma başlatan Kongo halkının liderlerinden  Patrice Lumumba tutuklandı.

1961 - Sovyetler Birliği Komünist Partisi 25. Kongresi'nde, geçmişteki hataları nedeniyle suçlanan Josef Stalin'in cesedi Moskova Kızıl Meydan'daki mozoleden çıkarıldı. Türkiye’de böyle bir şey olsa acaba laikçiler nasıl tepki verirdi sorusuna tarih bir yanıt veredursun, Stalin’in affedilmez hatalarını telafi etmenin yolu çürümüş cesediyle uğraşmak olmasa gerek. Yapılan hataların tekrarlanmaması tarihten alınacak en büyük derstir ki insanoğlunun en az yaptığı işlerin başında gelmektedir.

1971 - Hindistan'da kasırga; 5 bin kişi öldü, 1500 kişi evsiz kaldı. Okyanusu ikliminin tehlikelerine maruz kalan Hindistan’da binlerce insanın hayatına mal olan kasırgalar belirli aralıklarla tekrar etmektedir.

1977: Elektrik borcumuzu ödemediğimiz için, Bulgaristan Türkiye'ye verdiği elektriği keseceğini bildirdi. Zaten büyük bir enerji darboğazında olan Türkiye’nin paniğe kapılması için bu tehdit yetecek ve elektrik kesintileri had safhaya ulaşacaktı.

1985  Bediüzzaman’ın talebelerinden Mustafa Gül vefat etti.

1993 - Cumhuriyet tarihinin ilk Din Şûrası toplandı. Başbakan Tansu Çiller toplantıda başını bir örtü atarak ayet okudu.

1993 - Maastricht Antlaşması yürürlüğe girdi; Avrupa Birliği resmen kurulmuş oldu. Maastricht Anlaşması, 7 Şubat 1992 de imzalanan ve AET'nin AB olması yolundaki son adım olan ekonomik ve parasal birliği de gerçeklestirme yoluna girdiği anlaşmadır.

1996: Saidi Nursi’nin ölüm yıldönümü nedeniyle Kocatepe Camii’nde düzenlenen mevlit sırasında, Atatürk ve Cumhuriyet aleyhine konuştukları ve Polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 121 Aczmendi, Ankara DGM tarafından tutuklandı. Bu olaylar 28 Şubat darbesine de bahane edilecekti.  

1998 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kuruldu. Bu mahkemenin de Avrupa’nın diğer tüm uluslararası kurumu gibi tarafsızlığını koruyamadığı ve özellikle İslam ve Müslümanlar aleyhinde kararlara imza attığı gözlendi.


2002: Anayasa Mahkemesi, AK Parti`nin kapatılması istemiyle açılan davada, Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan`ın genel başkanlık görev ve yetkilerinin tedbiren önlenmesi istemi konusunda davalı partinin savunmasının alınmasına ve AK Parti`ye bunun için 15 gün süre tanınmasına karar verdi.