Müzdelife

Müzdelife

Mina ile Arafat arasındaki Müzdelife, hacda Arafattaki gibi vakfe yapma
ve şeytan taşlama için taş toplama yeridir. Müzdelife'nin en faziletli yeri
Meş'ar-i Haram olduğundan,
Yüce Allah buyuruyor:
Arafat'tan (Müzdelife'ye doğru) akın ettiğiniz zaman, Meş'ar-i
Haram'ın yanında Allah'ı (telbiye ve dua ile) anın. (Bakara, 198)