NASUHİ MANASI NEDİR?

NASUHİ MANASI NEDİR?

NASUHİ: (Ar.) Er. - Bozulmaz şekilde tevbe edici.