Onlar dünya hayatında bütün çabaları boşa gitmiş olan ve kendileri de iyi iş yaptıklarını sanan kimselerdir

Onlar dünya hayatında bütün çabaları boşa gitmiş olan ve kendileri de iyi iş yaptıklarını sanan kimselerdir

Onlar dünya hayatında bütün çabaları boşa gitmiş olan ve kendileri de iyi iş yaptıklarını sanan kimselerdir

GÜNÜN AYETİ
“Onlar dünya hayatında bütün çabaları boşa gitmiş olan ve kendileri de iyi iş yaptıklarını sanan kimselerdir.”(Kehf:104)

GÜNÜN HADİSİ
“Eğer siz günah işlememiş olsaydınız, sizin için günahtan daha büyük olan bir şeyden korkardım. (O da) ucb'dur.”

GÜNÜN DUASI
"Gönlümüzü nazargahın kıl Rabbbimiz! Gönlümüzü kıbleden ayırma! Gönlümüzü Kabe'den ayırma!"

GÜNÜN SÖZÜ
Hz. Aişe' ye denildi ki: “Kişi ne zaman kötülük yapmış olur?” Cevap olarak dedi ki: “İyilik yaptığını sandığı zaman.”