Onlara verilen şeylerden dolayı nefislerinde bir kaygı duymazlar

Onlara verilen şeylerden dolayı nefislerinde bir kaygı duymazlar

GÜNÜN AYETİ
“Onlara verilen şeylerden dolayı nefislerinde bir kaygı duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları olsa dahi, (hicret edenleri) nefisleri üzerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar başarıya erenlerdir.”(Haşr: 9)

GÜNÜN HADİSİ
“Cömertlik, cennette bulunan bir ağaçtır. Cömert olan bir kimse, o ağacın bir dalına yapışmıştır. O dal onu cennete sokuncaya kadar bırakmaz! Cimrilik ateşte biten bir ağaçtır. Cimri olan bir kimse onun dallarından birine tutunmuştur. O dal onu cehenneme sokuncaya kadar bırakmaz.” ( Darekutni )

GÜNÜN DUASI
"Ülkemizi ve İslâm âlemini her türlü felâketlerden, musibetlerden, şerlerden ve tehlikelerden emin ve muhafaza eyle Allah’ım."

GÜNÜN SÖZÜ
“Dünya sana yöneldiği zaman ondan infak et! Çünkü o, infak etmekle yok olmaz. Dünya senden uzaklaştığı zaman ondan infak et! Çünkü o senin elinde kalmaz”(İmam Ali (ra))