Onların gizli konuşmalarının birçoğunda hayır yoktur

Onların gizli konuşmalarının birçoğunda hayır yoktur

Onların gizli konuşmalarının birçoğunda hayır yoktur

GÜNÜN AYETİ
“Onların gizli konuşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka vermeyi veya bir iyilik yapmayı yahut insanların arasını düzeltmeyi isteyenler böyle değildir.” (Nisâ sûresi, 114)

GÜNÜN HADİSİ
“Bir gün Allah’ın Resûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

- Size derece itibârıyla oruç, namaz ve zekâttan daha faziletli bir ameli söyleyeyim mi? diye sordu.

- Evet, söyle yâ Resûlallah! dediler.

- İnsanların arasını ıslâh etmek, düzeltmektir. İnsanların arasını bozmak ise (dini kökünden) kazır.” buyurdu.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 50/4919)

GÜNÜN SÖZÜ

“Dostların kalbini kırmakla düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun.” (Hz. Ali (k.v))