ÖZBEKKAN MANASI NEDİR?

ÖZBEKKAN MANASI NEDİR?

ÖZBEKKAN: (Tür.) Er. - Özbek soyundan gelen.