ÖZDORUK MANASI NEDİR?

ÖZDORUK MANASI NEDİR?

ÖZDORUK: (Tür.) Er. - Zirve. Yüksek şahsiyet.