ÖZTEKİN MANASI NEDİR?

ÖZTEKİN MANASI NEDİR?

ÖZTEKIN: (Tür.) Er. - Yapısında emniyet ve güven taşıyan.