PADİŞAH MANASI NEDİR?

PADİŞAH MANASI NEDİR?

PADİŞAH: (Fars.) - Hükümdar.