Peygamberlere Gönderilen Kitaplar Ve Sahifeler

Peygamberlere Gönderilen Kitaplar Ve Sahifeler

Allah Teâlâ, peygamberlerden dördüne birer kitap gönder­miştir. Musa'ya (a.s.) Tevrat'ı, Davud'a (a.s.) Zebur'u, İsa'ya (a.s.) İncil'i ve son peygamber olan Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Kur'ân-ı Kerim'i indirmiştir. Bu büyük kitapların yanında, dört peygam­bere de, hacim olarak daha küçük kitaplar demek olan suhuf/sahifeler verilmiştir. Kendilerine suhuf gönderilen pey­gamberler ve sahifelerinin hacimleri ise şöyledir: Hz.Âdem'e 10 sahife; Hz. Şît'e 50 sahife; Hz. İdris'e 30 sahife; Hz. İbrahim'e 10 sahife. Bunlar, toplam olarak 100 sahife tutmaktadır. [79]

Kaynak:Peygamberler Tarihi (Prof. Dr. İsmail Yiğit)