Rablerinin rızasını dileyerek sabah akşam O'na

Rablerinin rızasını dileyerek sabah akşam O'na

GÜNÜN AYETİ
Rablerinin rızasını dileyerek sabah akşam O'na dua edenleri (fakirleri onlarla bir arada bulunmak istemeyen müşriklerin arzularına uyarak yanından) kovma!” (En'âm:52)

GÜNÜN HADİSİ
“Muhakkak ki Allah Teâlâ, suretlerinize ve mallarınıza değil, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.” (Müslim, Ahmed, İbn-i Mace)

GÜNÜN DUASI

Şeytanları bizlere musallat etme, bizleri şeytanlara asker etme.

Bizleri doğru yoldan ayırma, bizleri Kur’an’ı rehber edinenlerden eyle.

Bizleri Hz. Peygamberinin Kur’an ahlakına nail eyle.

Bizlere Hz. İbrahim imanı nasip eyle.

GÜNÜN SÖZÜ
“Amellerin en üstünü, Allah'ın farzlarını edâ etmek, haramından sakınmak ve Allah katında niyetin doğruluğudur.”  (Ömer(ra))