“Rablerinin rızasını dileyerek sabah akşam O'na dua edenleri

“Rablerinin rızasını dileyerek sabah akşam O'na dua edenleri

GÜNÜN AYETİ
“Rablerinin rızasını dileyerek sabah akşam O'na dua edenleri (fakirleri onlarla bir arada bulunmak istemeyen müşriklerin arzularına uyarak yanından) kovma!” (En'âm:52)

GÜNÜN HADİSİ
“Muhakkak ki Allah Teâlâ, suretlerinize ve mallarınıza değil, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.” (Müslim, Ahmed, İbn-i Mace)

GÜNÜN SÖZÜ
“Amellerin en üstünü, Allah'ın farzlarını edâ etmek, haramından sakınmak ve Allah katında niyetin doğruluğudur.”  (Hz. Ömer(ra))