Rüyada müzik dinlemek

Rüyada müzik dinlemek

Müzik:  Müzik  armonileri  ve  akortsuzlukları,  yüksek  ve  alçak  tonları  ile  hayatı
sembolize eder. Mecazi olarak, belki müzikle yüzleşmeniz gerekecektir, belki de
birisi duygularınızla oynuyordur.