Rüyaha liman görmek

Rüyaha liman görmek

Liman: Liman görmek güvenli, korumalı bir yer arama gereğini belirtir. Hayat
denizine  tekrar  açılmadan,  bir  takım  şeylerin  yeniden  düzenlenmesi  ve  güven
kazanılması gerekmektedir.