Safâ ve Merve

Safâ ve Merve

Safâ ile Merve, Kâbe'nin yakınında iki kutsal tepedir. Hz. Hacer su aramak için bu iki tepenin arasında yedi defa gidip gelmiş ve sonunda dünyada eşi olmayan bir suya kavuşmuştu. Hac ya da umre için Kâbe'yi tavaf ettikten sonra bu iki tepe arasında yedi defa sa'y yapanlar da âhirette Kevser
suyuna kavuşur ve kana kana içerler.
Mekke'nin fethinden önce bu iki tepenin üzerinde birer put (heykel) vardı ve müşrikler onları tavaf (ziyaret) ederlerdi. Gerçi Mekke'nin fethinde
diğer putlar gibi bu putlar da kırılıp atıldı ama yine de günah olur korkusu
ile bazı müslümanlar Safâ ile Merve arasında sa'y yapmaktan çekinince,
Yüce Allah buyurdu:
Kuşkusuz Safâ ile Merve Allah'ın şeâirinden (ibret alınacak
alâmetlerinden) dir. Kim Beyt-i hacceder (hac tavafı yapar) ya da umre
yaparsa, onları (Safâ ile Merve'yi) tavaf (sa'y) etmesinde bir vebal yoktur. (Bakara, 158)