Şair ve mütefekkir Mehmet Âkif Ersoy, vefat etti

Şair ve mütefekkir Mehmet Âkif Ersoy, vefat etti

Şair ve mütefekkir Mehmet Âkif Ersoy,  vefat etti

TARİHTE BUGÜN / 27 ARALIK

537 - Ayasofya'nın yeniden inşası, Bizans İmparatoru I. Justinianus'un kişisel gözetiminde tamamlandı. II. Theodosius tarafından yaptırılan ikinci Ayasofya 532 yılındaki Nika ayaklanması sırasında yanmıştı.

1901 - Japon kimyager Takamike ve Amerikalı fizikçi Abel, adrenalin hormonunu buldu. Adrenalin (Epinefrin), böbreküstü bezlerinin iç kısımları tarafından öz bölgede salgılanan bir hormondur. Bu hormonun görevi, organizmayı acil harekete hazırlamaktır. Etkisini, nabzın atışı, kanın iç organlar ve deriden kaslara sevk edilmesi, karaciğerdeki glikojenin glikoza değişmesi ve böylelikle, acil bir enerji kaynağı sağlanması şeklinde gösterir. Heyecan ve korku durumunda adrenalin salgılanması artar. Kan damarlarını genişletir. Acı hissini azaltır. Göz bebeklerinin büyümesiyle göze alınan ışık artar, daha net ve hızlı görüş sağlanır. Adrenalin hormonunun yarılanma ömrü iki dakikadır.


1907 - Paris'te  Osmanlı’yı ve tüm İslam ümmetini büyük felakete sürükleyen Beyaz Türkler, 2. Jön Türk Kongresini gerçekleştirdiler. Sonuç bildirgesi'nde Sultan Abdülhamit yönetimi eleştirilmiş ve tahttan uzaklaştırma planlarının devreye sokulması öngörülmüştü. İttihat ve Terakki şebekesini oluşturan Jöntürkler, Batılı mihraklar ve mason teşkilatları desteğiyle Osmanlı’yı dağıtma hedefleri için, yıllarca etkisi ve sonuçları itibarıyla çok yıkıcı faaliyetler içerisine girmişlerdi.

1928 - İstanbul Belediyesi, eski harflerle yazılı tabelalarını değiştirmeyen dükkân sahiplerini cezalandırdı. Kur’an alfabesinin yanısıra latin harflerinin kullanılması bir gelişme görülse de Arap harflerinin yasaklanması ve kullananların büyük bir acımasızlıkla cezalandırılması bu milletin tarihine, kültürüne, dinine, diline ve tüm kazanımlarına düşmanlık olarak değerlendirilmekteydi. Bu şuurda olan Müslüman Halk, tüm bu değerlerine özellikle de dinine ve tarihine sahip çıkma ile bu zulümlere katlanma arasında sıkışıp kalmıştı.

1936 – Şair ve mütefekkir Mehmet Âkif Ersoy,  vefat etti. Mehmet Âkif Ersoy, Arnavut asıllı Osmanlı Şair ve mütefekkir, veteriner hekim, öğretmen, vaiz, hafız, Kur'an mütercimi, milletvekili. İstiklâl Marşı'nın yazarı olan Mehmet Akif aynı zamanda son dönem islami mücadele verenler arasında yer aldı. "Vatan şairi" ve "milli şair" unvanları ile anılır. Çanakkale Destanı, Bülbül, Seyfi Baba meşhur şiirleri arasında yer alır. II. Meşrutiyet döneminden itibaren Sırat-ı Müstakim (daha sonraki adıyla Sebil'ür-Reşad) dergisinin başyazarlığını yapmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında milletvekili olarak 1. TBMM'de yer almıştır. Cumhuriyet’in kurulup laik bir sisteme doğru gidişatın olduğunu gören Mehmet Akif, dargın bir ruh haliyle Mısır’a gitmiş ve vefat edene kadar orada kalmıştır.  

1939 – Erzincan, tarihinin en büyük depremiyle yerle bir oldu. Türkiye'nin Erzincan ilinde Rihter ölçeğine göre 8 şiddetinde bir deprem oldu; 32.962 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 bin kişi yaralandı. Bu rakamların toplamı Erzincan nüfusunun neredeyse tamamını oluşturuyordu. Dünyanın büyük depremleri arasında sayılan bu deprem Türkiye’nin en ciddi deprem felaketlerinden birisi olarak tarihe geçmiştir. Türkiye’nin birinci derece deprem bölgesinde bulunan Erzincan, Kuzey Anadolu deprem kuşağının çok etkin bir bölümü olan Erzincan Ovası içindedir. Tarihi belgelere göre Erzincan son bin yılda 11 kez tümüyle yıkıma uğramıştır. Yerleşmenin bulunduğu zemin, akarsu çökellerinden oluşmuştur. Bu malzeme kentin yukarı kesimlerinde konglomeralaşmıştır. Orta bölümlerde birbirini izleyen çakıl ve kum katmanlarına rastlanır.Bu katmanlar oldukça yerleşmiş ve sıkı yapılıdır. 1939 depreminden sonra yerleşim alanı dışında bırakılmış olan eski şehrin zemini, kalın bir tarihi enkaz örtüsüyle kaplı yerleşmemiş akarsu birikintilerinden oluşmuştur. Erzincandaki ilk bilinen deprem pontus zamanında olmuştur.


1944 - Çapakçur bölgesinin adı Bingöl olarak değiştirildi. Şehir ve yer adlarının Türkçeleştirilip asimile edilmesi, Türkiye Cumhuriyeti kemalist rejiminin temel felsefesi idi. İsimlerin değiştirilmesi zamanla orada yaşayan halkın kendi kültürünü unutmasına sebep olacağından hareketle bu zulüm büyük bir hararetle bir asırdır uygulanmaktaydı.

1945 - 28 devletin üzerinde anlaştığı ilkeler doğrultusunda Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu, IMF kuruldu. Para fonu büyük ölçüde ABD’nin kontrolünde olup dünya ekonomilerini bu yolla etkisi altına almak ve gerektiğinde kendi lehinde müdahale etmek amacıyla kurulmuştur.

1949 - 300 yıl süren Hollanda egemenliğinden sonra Endonezya uzun süren bağımsızlık mücadelesini kazanadı ve Hollanda kraliyet sarayı Endonezya’nın bağımsızlığını tanıdı. Endonezya resmi adı Endonezya Cumhuriyeti olan Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da yer alan bir ülkedir. Endonezya 17.508 adadan oluşur. 250 milyon civarında nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi ve aynı zamanda en kalabalık İslam ülkesidir. Endonezya halk tarafından seçilmiş meclisi ve devlet başkanı ile bir cumhuriyet'tir. Ülkenin başkenti Cava adasındaki Cakarta şehridir. Sınır komşuları, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Malezya'dır. Diğer komşu ülkeleri Singapur, Filipinler, Avusturalya ve Andaman ve Nikobar adalarıdır. Endonezya ASEAN'ın kurucu üyelerinden ve G20 üyesi ülkelerdendir.

 

1968 - Aya ilk insanlı uçuşu gerçekleştirdiği iddia edilen Apollo 8 dünyaya döndü. Aradan geçen 44 yıla rağmen ABD’nin aya insan idirdiği gittikçe yoğunlaşan bir kuşkuyla karşılanmaktadır. Bu zaman zarfında bunca teknolojik gelişmeye rağmen bir daha aya insan gönderme gündeme gelmemiş adeta bu konu unutturulmaya çalışılmıştır. Bu da aya ilk insanlı uçuşun politik bir yalandan ibaret olduğu tezini hemen hemen ispatlamıştır. Bu teze göre Rusya’nın uzaya insanlı uçuşu gerçekleştirmesinin ardından ABD bu yarışta öne geçmek için böyle bir senaryoyu sahneye koyarak bir filmi setinde ay görüntüleri efektleri oluşturup tüm dünyayı aya insan gönderdiğine ikna etmeye çalışmıştır.

1978 - İspanya 40 yıl süren diktatörlük rejiminin ardından demokrasiye geçti.

1979 - Özel eğitimli bir Sovyet birliğinin Kabil Havaalanı'nı ele geçirmesinin ardından, Kabil'deki Afgan hükümeti devrildi. Afganistan Devlet Başkanı Hafızullah Amin görevinden uzaklaştırıldı ve öldürüldü. Afganistan'ın başına Sovyet işbirlikçisi Babrak Karmal getirildi. 10 yıldan fazla sürecek Afgan cihadı başladı.

1985 - Roma ve Viyana havaalanlarına eş zamanlı olarak düzenlenen saldırılarda 16 kişi öldü 100 den fazla kişi yaralandı.

2002 - Çeçenistan direniş hareketi Rus işbirlikçisi hükümet karargahına bombalı kamyonla şehadet operasyonu düzenledi: 72 Rus işbirlikçisi öldü.
2007  Pakistan’lı kadın siyasetçi ve eski başbakan Benazir Butto, gerçekleştirilen suikast sonucu öldürüldü. Benazir Butto , iki kez Pakistan başbakanlığı yapmış  1999-2007 yılları arasında yurtdışında sürgünde yaşamış siyasetçi ve aynı zamanda darbeyle indirilip idam edilen eski Pakistan Devlet Başkanı Zülfikar Ali Butto’nun kızı. 18 Ekim 2007'de seçimlere katılmak üzere Pakistan'a geri döndü ve başkanlığını yaptığı Pakistan Halk Partisi'nin seçim mitinglerine katılmaya başladı. Ravalpindi'de katıldığı seçim mitinginden ayrılırken bir suikast sonucu öldü.
2008 –Siyonist  İsrail terör devleti, Gazze kenti civarına hava saldırısı düzenledi çoğu çocuk ve kadın 230 kişi hayatını kaybetti, 400'den fazla yaralı var. Aylardır büyük bir abluka altında olan Gazze’ye hiçbir yardımın girmesine izin vermeyen siyonistler, artan uluslararası tepkiyi Hamas’ın saldırılarını bahane ederek Gazze’ye saldırma yoluyla başka bir boyuta taşıdı. Günler süren bombardıman ve saldırıların ardından 1500 civarında Filistinli şehid olurken binlercesi de yaralandı. Bu katliamlarına rağmen çok az sayıda ülke siyonistleri kınarken ABD ve Almanya’nın başını çektiği Avrupa ülkeleri siyonist terör şebekesine açık destek verdi.