SÂZKÂR MANASI NEDİR?

SÂZKÂR MANASI NEDİR?

SÂZKÂR: (Fars.) Er. 1. Uygun, münasip. 2. Türk müziğinde birleşik bir makam. 3. Saz çalan sanatkar.