Selahaddin Eyyubi Haçlıları Hittin'de tam bir bozguna uğrattı.

Selahaddin Eyyubi Haçlıları Hittin'de tam bir bozguna uğrattı.

Selahaddin Eyyubi Haçlıları Hittin'de tam bir bozguna uğrattı.

TARİHTE BUGÜN / 4 TEMMUZ


4 Temmuz Afel (günöte) günü yani, dünyanın güneşe en uzak noktada olduğu gündür.
Güneş elips şeklindeki yörüngenin tam ortasında değildir. Bu nedenle yıl içinde Dünya Güneşe bazen yaklaşır, bazen de uzaklaşır. En uzak olduğu tarih 4 Temmuz'dur. Bu noktaya Afel(günöte) denir. Dünyanın bu noktada Güneşe olan uzaklığı yaklaşık 152 milyon km'dir.


1054: SN 1054 adlı süpernova, Çinli, Japon, İranlı, Arap ve Amerikan yerlileri tarafından gözlemlendi. Boğa takımyıldızı yakınında bulunan ve Yengeç Bulutsusu'nun kalıntılarından oluşan bu gök olayı aylarca gün ışığında bile görülebilmiştir. Süpernova, enerjisi biten Büyük Yıldızların şiddetle patlaması durumuna verilen addır. Bir süpernovanın parlaklığı Güneş'in parlaklığının yüz milyon katına varabilir. Başlangıçta yapısı, iyonize madde olan plazma şeklindeki bir süpernovanın parlaklığını yitirmesi haftalar ya da aylar sürebilir. Bu süre zarfında yaydığı enerji, güneşin 10 milyar yılda yayacağı enerjiden daha fazladır. Bu patlamalar, maddenin evrende bir noktadan başka noktalara taşınması işine yarar. Patlama sonucunda dağılan yıldız artıklarının, evrenin başka köşelerinde birikerek yeniden yıldızlar ya da yıldız sistemleri oluşturduğu varsayılmaktadır. Bu varsayıma göre, Güneş, Güneş Sistemi içindeki gezegenler ve bu arada elbette bizim Dünyamız da, çok eski zamanlarda gerçekleşmiş bir süpernova patlamasının sonucunda ortaya çıkmıştır.


1187: Hittin Muharebesi. Selahaddin Eyyubi Haçlıları Hittin'de tam bir bozguna uğrattı. 
Hittin Muharebesi, Birinci Haçlı Seferi'nde Kudüs'de kurulmuş olan Haçlı devleti olan Kudüs Krallığı'nın Kralı Lüzinyanlı Guy ile Selahaddin Eyyubi komutasındaki Eyyubiler ordusunun Taberiye Gölünün batı yakasında Taberiye kalesi yakınında bulunan Hittin köyü ve volkanık "boynuz" şekilli Hittin Tepesi civarında yapılan bir muharebedir. Selahaddin Eyyubi komutasındaki Eyyubi ordusu Kudüs Krallığı ordusunun etrafını sararak imha etmiş; 17.000 Haçlı asker öldürülmüş ve Kudüs Kralı Lüzinyanlı Guy bu muharebe sonunda esir düşmüştür.


1546: Osmanlı ordusu kaptan-ı deryası Barbaros Hayrettin Paşa vefat etti. Barbaros Hayreddin Paşa, Osmanlı Devleti tarihinin ünlü denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı Devleti'nin ilk kaptan paşasıdır. Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir "Osmanlı Gölü" olarak anıldı. Osmanlı'nın Deniz politikasına ve Tersane-i Amire´ye nizam verdi. Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır'dı. Ona "dinin hayırlısı" anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devletine yaptığı hizmetinden dolayı Padişah Kanuni Sultan Süleyman verdi. Avrupalılar ağabeyi Oruç Reis'e kızıla çalan sakalı yüzünden Barbarossa adını vermişlerdi, Oruç Reis'in şehit olmasının ardından küçük kardeşi Hızır için kullanılan bu isim, Türkçeye Barbaros olarak geçti.
1776: Amerikan Bağımsızlık günü; Amerikan Kongresi Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri’nin temelleri 13 koloni devletinin birleşmesi ve bağımsızlıklarını ilan etmesi sonucu atılmış oldu. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi On üç Koloni'nin Büyük Britanya Krallığı'ndan ayrı olarak bağımsızlıklarını ilan ettikleri belgedir. Kongre tarafından 2 Temmuz 1776 tarihinde onaylanmış 4 Temmuz'da ilan edilmiştir; bu tarihten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde her sene Bağımsızlık Günü olarak kutlanmaktadır. Bu belge Washington'daki devlet arşivlerinde gösterimde bulunmaktadır. Amerikan kolonilerinin bağımsızlıkları Büyük Britanya Krallığı tarafından 3 Eylül 1783 tarihindeki Paris Antlaşması'yla tanınmıştır. Başta İngilizler olmak üzere çeşitli sömürgeci devletler Amerika kıtasının keşfinden sonra burada pay elde etme yarışına girmiş ve kıtanın asıl sahipleri olan yerlileri büyük bir kıyımdan geçirerek toprakların tamamında hâkimiyet kurmuşlar. Özellikle ABD, yerlilerin tamamen devre dışı bırakıldığı ve istilacıların çoğalarak meydana getirdiği topluluklardan oluşan bir devlettir.


1932: İçişleri Bakanı Şükrü Kaya otomobiliyle Ankara'dan İstanbul'a giden ilk kişi oldu. Bu sırada batı dünyasında diplomatlar, uçak kullanmaya başlamış; otomobil ise özellikle varlıklı ailelerde gündelik hayatın bir parçası haline gelmişti bile.


1934: Macar fizikçi Leo Szilard, ilerde atom bombasının yapımında kullanılacak olan 'zincirleme reaksiyon' modelinin patentini aldı ve insanlık için büyük yıkım anlamına gelecek olan atom bombası için ilk adım atılmış oldu.


1976: Filistin Gerillaları, kaçırdıkları İsrail uçağını 100 kadar siyonist rehineyle beraber Uganda'nın Entebbe Havaalanı'na indirdi. Günler süren pazarlıktan sonra rehineler çeşitli şartlarla serbest bırakıldı.


1996: Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, Halkın Demokrasi Partisi, (HADEP) Genel Başkanı Murat Bozlak ve 39 parti yöneticisini tutukladı.


1997: Ankara 1 Numaralı DGM'de görülen Sivas davasında savcı,38 sanık için idam istedi. Tutuklu sanıklar bir protesto gösterisinin bedelini dünyada eşine rastlanmamış bir şekilde idam cezasıyla ödüyorlardı. Nitekim uzun yıllar süren yargılama sonucunda önceden baskıyla verdirilen kararlar değişmedi ve Sivas Halkı’nın, İslam’ın kutsallarına hakarete karşı dik duruşu en ağır bir biçimde cezalandırıldı. Medya ve hukukçu kesim bu hukuk kıyımına karşı ölüm sessizliğine bürünürken kimi kesimler de eline kına yakıyorlar ve “Madımak Oteli’nde ölenlerin intikamı alındı” diyorlardı. Oysa zanlıların bu yangını çıkardıklarına dair hiç bir somut delil bulunmamaktaydı. Olayla ilgili ileri sürülen tek delil, günlerce süren işkence altında zorla imzalatılan ifadelerdi. 


2002: Yunanistan polisi, 27 yıldır faaliyette bulunan ''17 Kasım Örgüt''ünün ilk kez bir üyesinin tutuklandığını açıkladı.


2003: Süleymaniye’deki Türk Özel Timi Bürosu'nu basan 100 kadar ABD askeri, 3'ü subay, 8 astsubay olmak üzere 11 Türk askerini gözaltına alarak Kerkük'e götürdü. Olayın ardından Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'i arayarak olayı protesto etti ve Türk askerlerinin serbest bırakılmasını istedi. Olay, Türkiye'de uzun süre tartışıldı. Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, olayın Türk ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında ''en büyük güven bunalımını'' oluşturduğunu söyledi. Kuzey Irak'ta meydana gelen bu olayda Amerikan askerleri Türk askerlerinin başına çuval geçirmiş ve bu olay kamuoyunda Çuval olayı olarak anılmaya başlanmıştı. Bu olay Türkiye kamuoyunda uzun süre konuşulup tartışılmış, Amerika ve hükümet karşıtı gösteriler yapılmış, hatta kimi siyasi içerikli dizilere konu olmuş ve özel olarak bu olay için film bile yapılmıştı.


2010: Lübnan’da Hareketçi, Alim, Seyyid Muhammed Huseyn Fadlullah vefat etti. Lübnan'daki Hizbullah ile bağlantısı olduğu ileri sürülmekteydi. Kimi araştırma kuruluşları kendisini Lübnan'daki Hizbullah’ın ruhani lideri olarak kabul etmekteydi. İslam dünyasının önemli Şii mercilerinden olan Fadlullah, mezhebî bağnazlığı aşmış ve birleştirici bir misyon ifa etmekteydi. Orta Asya ve Körfez ülkelerinde geniş kitlesi bulunan Fadlallah'ı dünya Müslümanları da önemli bir otorite olarak addetmekteydiler. Lübnan İslami direniş hareketi Hizbullah'ın "manevi lideri" olarak taltif edilen Fadlallah, örgütün ruhani lideri olduğunu reddetmekle beraber, birçok zaman Hizbullah'ın beslendiği kaynak misyonu gördü.
Cuma vaazlarında sık sık ABD ve İsrail'in Ortadoğu politikalarını eleştiren ve mücadeleye çağıran Fadlallah, gençlerden kadınlara İslam ümmetinin birçok güncel sorununa ilişkin de pratik fikrî çözümler üretiyordu. Seyyid Muhammed Hüseyin Fadlullah hayatı boyunca hep özgürlük sevdalısı ve mücahid olarak direnişini sürdürdü. Uluslar arası İslami Hareketler ve önde gelen liderler ile görüşen Fadlullah, tüm özgürlük hareketlerini destekledi. Irak’ta bulunduğu yıllarda Şehid Seyyid Muhammed Bakır Es-Sadr’ın kurduğu İslami Hareket’te görev alan Fadlullah, İran İslam İnkılabı (devrimi) ile birlikte temeli atılan Lübnan İslami Direniş Hareketi’nin oluşmasında etkili oldu. Hizbullah Hareketi’ne konuşmaları, yazıları ve mücadelesi ile örnek oldu. CIA tarafından 8 Mart 1985 yılında içerisinde 200 kg patlayıcı yüklü olan bir araç Bir El-Abed bölgesinde evinin çok yakınında patlatıldı. 80 kişi şehid oldu, 256 kişi yaralandı. Ölü ve yaralılar arasında çok sayıda kadın ve çocuk bulunuyordu. 7 katlı bir bina ve sinema tahrip olmuştu. Cuma namazını kıldırmak için camiye giden Seyyid Muhammed Hüseyin Fadlullah’ı bir kadın soru sorma nedeniyle oyaladığı için camiye geç kalmış ve bombalı saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştur. Saldırıdan sonra ABD ve İsrail’in direk sorumlu olduğunu açıklayan Fadlullah, müstekbir güçlere karşı mücadelesinin artarak devam edeceğini açıkladı.


2012: Pakistan’dan Nato’ya Vize
Pakistan Yedi Aydır Kapalı Olan Nato Tedarik Yollarını Yeniden Açma Kararı Aldı. 
Pakistan'ın Bu Kararı Amerika’nın, Geçtiğimiz Yıl Kasım Ayında, İnsansız Hava Aracı Saldırısında 24 Pakistanlı Askerin Ölümünden Dolayı Özür Dilemesinin Ardından Geldi. 
Taliban, Karara Sert Tepki Gösterdi Ve Nato Araçlarının Geçişini Engellek İçin Saldırılarına Yeniden Başlayacağını Açıkladı.
Ülkenini Çeşitli Kentlerinde Yapılan Protesto Gösterileri Ve Taliban’ın Onlarca Aracı Ateşe Vermesi Hükümete Geri Adım Attırdı. Temmuz Ayının Son Haftası Nato İkmal Yolları Yeniden Kapatıldı.