Sen bağışlama yolunu tut! İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir

Sen bağışlama yolunu tut! İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir

GÜNÜN AYETİ
“Sen bağışlama yolunu tut! İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir!”(A'raf:199)

GÜNÜN HADİSİ
“...Dünya ve âhiret ehlinin en üstün ahlâkından sana haber vereyim mi? Seni mahrum edene ihsanda bulunmak! Sılayı rahmini kesen akrabana sılayı rahim yapmak, sana zulmedeni affetmektir” (Tirmizi)

GÜNÜN DUASI
"Sen bizleri Peygamber Efendimize lâyık ümmet eyle, yolunda ve sünnetinde daim ve kaim eyle. O’nun ahlâkıyla ahlakımızı tezyin eyle, sevgisine lâyık eyle Allah’ım!"

GÜNÜN SÖZÜ
“Bana zulmeden kişiye ben merhamet ederim. Bu ise affetmenin ötesinde bir ihsandır. Çünkü o, zulmetmek suretiyle kalbini Allah'ın masiyetine maruz bırakır. Kıyamet gününde sorumlu tutulur. Oysa verilecek cevabı da olmaz” (İbrahim et-Teymi)