SERKIZ MANASI NEDİR?

SERKIZ MANASI NEDİR?

SERKIZ MANASI NEDİR?

SERKIZ: (f.t.i.) Ka. - Baş kız, kızların, güzellerin başı.