Size ilimden ancak az bir şey verilmiştir

Size ilimden ancak az bir şey verilmiştir

Size ilimden ancak az bir şey verilmiştir

GÜNÜN AYETİ
“Size ilimden ancak az bir şey verilmiştir.”(İsra Suresi 85. Ayet)


GÜNÜN HADİSİ
“Allahın beni gönderdiği ilim ve hidayet yolu, toprağa inen bol yağmur gibidir…”(Müslim)

GÜNÜN DUASI
5- (Sübhân’el-ebediyy’il-ebed, Sübhân’el-Vâhıd’il-Ehad, Sübhân’el-Ferd’is-Samed, Sübhâne râfı’ıs-Semâî bi ğayri amed, Sübhâne men basata’l-arda alâ mâin cemed, Sübhane men haleka’l-halka ve ahsâhüm adedâ, Sübhâne men kasem-er Rızka ve lem yense ahâdâ, Sübhâne’llezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad).


Manası: “Ebedi olan Allah’ı tesbih ederim. Biricik olan Allah’ı tesbih ederim. Tek ve her şeyin muhtaç bulunduğu Allah’ı tesbih ederim. Semayı direksiz yücelten Allah’ı tesbih ederim. Yeri donmuş su üzerine yapan Allah’ı tesbih ederim. Mahlukatı yaradan ve onları teker teker sayan Allah’ı tesbih ederim. Rızıkları taksim eden ve kimseyi unutmayan Allah’ı tesbih ederim. Doğmayan, doğurmayan, kendisinin dengi olmayan Allah’ı tesbih ederim” demektir.
 

GÜNÜN SÖZÜ
 “Eğer ilim ümit ile olsaydı dünyadaki bütün insanlar alim olurdu.” (Hz. Ali r.a)