Tarihte Bugün / 15 Ağustos - Trabzon fethedildi

Tarihte Bugün / 15 Ağustos - Trabzon fethedildi

TARİHTE BUGÜN / 15 AĞUSTOS

1080 - Kars Selçuklular tarafından fethedildi. Alparslan'ın 1064 yılında Anadolu'ya düzenlediği sefer neticesinde bölge Selçuklular egemenliğine girmişti. Alparslan ve oğlu Melikşah'ın dönemlerinde yöre savaş yüzü görmemiş, ancak Melikşah'ın vefatı ile onun oğulları olan Muhammed Tapar, Berkyaruk ve Sencer arasında tahta çıkma mücadelesi baş göstermişti. Bununla birlikte artan düzensizlik Kars yöresini de etkilemişti. Muhammed Tapar ile Berkyaruk 1103 yılında o dönemin en önemli şehirleri arasında sayılan Divin'de karşı karşıya geldiler. Tarihte Divin Savaşı adını alan bu çarpışmanın galibi Berkyaruk oldu. Bölgeyi bir süre idare eden Berkyaruk'un ölümüyle idare yetkisini Muhammed Tapar aldı. Bundan kısa bir süre sonra Saltuklular Ani şehrine girmiş fakat Gürcüler'le yaptıkları savaşı kaybedince yöreyi onlara bırakmışlardı. 1164'te, yöre tekrar Selçuklular'ın eline geçti. 1174'te Gürcü Kralı III. Georgi'nin saldırısıyla yöre yeniden el değiştirdi.1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı'nın ardından tüm bölge Moğollar'ın hakimiyeti altına girdi. Yöre daha sonra Altınordu Devleti, Karakoyunlular ve Akkoyunlular'ın egemenliği altına girdi.

1461- Trabzon'u fetheden Fatih Sultan Mehmet, Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verdi. Trabzon İmparatorluğu 1204 yılında IV.Haçlı Seferi ile İstanbul’un Latinler eline geçmesi üzerine, Trabzon'a sığınan Bizans tahtının varisi Komnenos Hanedanına mensup David ve Aleksios Komnenos tarafından kurulan bir devlettir. Trabzon ve civarında 1204-1461 yılları arasında varlığını sürdürmüş, Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkentinin Latin işgaline uğramasının ardından kurulan üç Bizans hanedan devletinden  birisidir. Diğerleri, İznik İmparatorluğu ve Epir Despotluğu’dur.

1769 Fransız komutan, Birinci Konsül ve imparator Napolyon Bonapart doğdu. Gerçekleştirdiği reformlarla, Fransız kurumları üzerinde köklü bir etki bıraktığı kabul edilir. Napolyon Bonapart Fransız Devrimi'nin generali, 11 Kasım 1799'den 18 Mayıs 1804'e kadar Fransa Konsülü olarak Fransa Cumhuriyeti'nin ilk başkanı, sonrasında da 18 Mayıs 1804 ile 6 Nisan 1814 arasında Napolyon I adını alarak Fransa İmparatoru ve İtalya Kralı olmuştur.
1826- Mehmet Reşit Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Atina'ya girdi.

1869 Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan; Avrupa ile Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus arasındaki en kısa mesafe olan Süveyş Kanalı açıldı. Süveyş Kanalı  Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan yapay su yoludur. Temelleri Osmanlı İmparatorluğu tarafından atılmış, İngiltere tarafından da  açılmıştır.Baharat Yolu'nun canlandırılması sağlanmıştır.
 Sina Yarımadası'nın batısındadır. 163 kilometre uzunluğunda ve en dar yerinde 300 metre genişliğindedir. Kanal, Afrika çevresinde dolaşmaya gerek kalmadan Asya ile Avrupa arasında deniz taşımacılığı yapılmasını sağlar.
Dünyanın en önemli su yolları arasında yer alır. Eski gemiciler ticarette çok uzun yol ve mesafe kat ettikleri için böyle bir kanal yapma gereksinimi ortaya çıkmıştır.
Derinliği 11-12 m'dir. Su kesimi 10,36 m'den fazla olan gemiler kanaldan geçemez. 1951 yılında trafiği kolaylaştırmak amacıyla el-Kantara ile el-Firdan arasında 13,5 km lik bir yan geçit açılmıştır.
Dünyada kapakları olmayan en uzun kanaldır. Diğer kanallarla karşılaştırıldığında kaza oranı hemen hemen sıfırdır. Gece ve gündüz geçiş yapılabilir.


1900—İstanbul’da Darul Fünun açıldı. Sultan Abdülmecid tarafından temelleri atılan ve II. Abdülhamid tarafından tamamlanan Darülfünun Osmanlı’da modern yapıda ilk üniversitedir. 1933’te yapılan bir reformla İstanbul Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

1935 - Adolf Hitler, Almanlar ve Yahudiler arası evlilikleri yasakladı.

1947 – İngiliz sömürgesi olan Hindistan bağımsızlığını kazandı. Jawaharlal Nehru Hindistan'ın ilk başbakanı oldu.

1947 - Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah, Genel Vali olarak Karaçi'de yemin etti ve görevine başladı.

1951 Nazım Hikmet, Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

1956 - Van’ın Özalp ilçesinde 1943 yılında 33 yurttaşın kurşuna dizilmesi olayıyla ilgili olarak İsmet İnönü hakkında meclis soruşturması açılması istendi.

1960: Zürih ve Londra Antlaşmaları'na dayanılarak İngiliz kolonisi olan Kıbrıs bağımsızlığını ilan etti ve Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı Rum, Yardımcısı Türk olacaktı. Türkiye, 1974’te Rumların Türklere baskı yaptığı gerekçesiyle Kıbrıs’a harekat düzenlemiş ve ada fiilen bölünmüştür.

1960 - Kongo, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti. Kongo Cumhuriyeti, orta batı Afrika'da Atlas Okyanusu kıyısında bir ülkedir. Başkenti Brazavil olup nüfusu 2.954.258, yüzölçümü ise 342.000 km²'dir. Komşuları Angola, Gabon, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'dir.
Eski bir Fransız sömürgesi olan Kongo, bağımsızlığını 1960 yılında ilan etti. Benzerlik nedeniyle, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (eski adı Zaire) Kongo-Kinşasa, Kongo Cumhuriyeti ise Kongo-Brazzavil olarak da adlanmaktadir.
Tropik bir iklimin hüküm sürdüğü Kongo'nun yaklaşık %65'i, kum ve çakıl içeren iri taneli topraklarla kaplıdır. Çok geniş ormanlarında goril, şempanze, maymun, filler mevcuttur.
Kongo petrol yatakları sayesinde gelişmiş bir ekonomiye sahiptir. Ancak petrole bağımlılık ülke ekonomisine ne yarar veriyor ne de fayda sağlıyor. Yabancı firmaların desteğiyle çıkarılan petrolden elde edilen gelir ülkenin iç işlerinde kullanılmaktadır. Tarım faalliyetleri ise şekerkamışı, tütün kakao ve kahvedir. Bu ürünler dış satım ürünleridir. Kongo ayrıca maden yönünden de zengin bir ülkedir. Çok kaliteli demir cevheri, kurşun, kalay, çinko, bakır bu ülkenin önemli madenleridir.


1975 - Bengladeş'te askeri darbe: Bengladeş’in kurucusu ve devlet başkanı Şeyh Mucibur Rahman yönetimden indirilerek tüm aile fertleriyle birlikte öldürüldü. Devlet başkanlığına Muştak Ahmet getirildi.

1984—PKK Eruh Ve Şemdinli baskınlarıyla silahlı eylemlerine başladı.

1994  Hayat hikâyesi romanlara ve filmlere konu olan dünyanın en ünlü teröristi Çakal Carlos, Sudan'da yakalandı. Carlos, Paris'te mahkeme önüne çıkarıldı ve ömür boyu hapse mahkum edildi.

1996: Türkiye’de kumarhanelerin kapatılmasına dair genelge yayınlandı; kumarın her türü yasaklandı.

1997: 28 Şubat postmodern darbesinden sonra İmam Hatip okullarının önününün kesilmesi amacıyla planlanan 8 yıllık kesintisiz eğitim kanunu, TBMM’de kabul edildi. Bu kanunla Meslek Liselerinin ortaokul bölümleri kapatıldı.

2000 - Türkiye, Birleşmiş Milletler Bireysel ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'ni imzaladı.