Yazıklar olsun o kimseye ki, insanları güldürmek için konuşur ve yalan söylerler!

Yazıklar olsun o kimseye ki, insanları güldürmek için konuşur ve yalan söylerler!

Yazıklar olsun o kimseye ki, insanları güldürmek için konuşur ve yalan söylerler!

GÜNÜN AYETİ
” Allah'a yalan uyduranların (O'na şirk koşanların) kıyamet günü yüzlerinin kapkara kesildiğini görürsün.”(Zümer/60)

GÜNÜN HADİSİ
"Yazıklar olsun o kimseye ki, insanları güldürmek için konuşur ve yalan söylerler! Yazık ona, yazık ona!" (Ebu Davud)

GÜNÜN DUASI
"Ey rızıklara kefil olan Rabbimiz, işlerimizi kolaylaştır ve bereketli kıl. Helalinden kazanabilmeyi ve kazancımızı paylaşabilmeyi nasip eyle."

GÜNÜN SÖZÜ
'Sıdk, mücâhededir! Başkalarını, kendi nefsine tercih etmediğin gibi Allah üzerine de başkasını tercih etmemendir!' (Câfer-i Sâdık)