Zemzem suyu

Zemzem suyu

Zemzem kuyusu, Mescid-i Haram'ın içinde ve Hacer-ül-Esved'in bulun
duğu köşenin karşısında idi. 1963 yılında metaf'ın (tavaf edilen yerin) genişletilmesi için yapılan çalışmalarda, Zemzem kuyusu ve Birinci Abdülhamîd
Hanın Zemzem kuyusu için yaptırmış olduğu özel oda zeminden birkaç
metre aşağı indirildi ve üzeri metaf için düzenlendi.
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Zemzem suyu ne için içilirse, ona yararlıdır. Eğer şifa niyeti ile
içersen, Allah sana şifa verir. Eğer bir şeyden (hastalıktan) sığınmak
için içersen, Allah seni ondan korur. Eğer susuzluğunu gidermek için
içersen, Allah seni suya kandırır. Eğer açlığını gidermek için içersen,
Allah seni doyurur. O, İsmail için Cebrâil'in ayağını (ya da kanadını)
yere vurması ile çıkmıştır. (Hâkim-Dâre Kutnî)
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Zemzem suyu her derde şifadır. (Deylemî)